NEWS / NOVOSTI

Isporuka viljuškara Linde E16 za kupca iz Beograda, Srbija

11 - 07 - 2024


Isporuka viljuškara Linde E16 za kupca iz Beograda, Srbija


Isporuka pekarske opreme za kupca iz Lovćenca, Srbija

11 - 07 - 2024

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Lovćenca, Srbija

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Lovćenca, Srbija


Delivery of bakery equipment for a customer from Lovcenac, Serbia

Delivery of bakery equipment for a customer from Lovcenac, Serbia

Delivery of food processing machines, customer in Romania

10 - 07 - 2024


Delivery of food processing machines, customer in RomaniaDelivery of food processing machines, customer in Romania

Delivery of food processing machines, customer in Romania


Isporuka mašina za preradu hrane, kupac u Rumuniji

Isporuka mašina za preradu hrane, kupac u Rumuniji

Isporuka viljuškara Linde H35D za kupca iz Beograda, Srbija

10 - 07 - 2024


Isporuka viljuškara Linde H35D za kupca iz Beograda, SrbijaIsporuka viljuškara Linde H35D za kupca iz Beograda, Srbija

Isporuka viljuškara Linde H35D za kupca iz Beograda, Srbija

Delivery of Sind Vacuum Paddle Mixer S 500 l 2P-V to customer of Poland

28 - 06 - 2024

Delivery of Sind Vacuum Paddle Mixer S 500 l 2P-V to customer of Poland

Isporuka Sind vakuum miksera S 500 l 2P-V za kupca iz Poljske


Delivery of Sind Vacuum Paddle Mixer S 500 l 2P-V to customer of Poland

Isporuka Sind vakuum miksera S 500 l 2P-V za kupca iz Poljske

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Lešnice, Srbija

21 - 06 - 2024

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Lešnice, Srbija

Delivery of bakery equipment for a customer from Lesnica, Serbia

Delivery of bakery and pizzeria equipment for a customer from Tivat, Montenegro

20 - 06 - 2024

Delivery of bakery and pizzeria equipment for a customer from Tivat, Montenegro

Isporuka pekarske i opreme za pizzeriju za kupca iz Tivta, Crna GoraIsporuka pekarske i opreme za pizzeriju za kupca iz Tivta, Crna Gora


Isporuka pekarske opreme za kupca iz Beograda, Srbija

19 - 06 - 2024

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Beograda, Srbija

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Beograda, SrbijaIsporuka pekarske opreme za kupca iz Beograda, Srbija


Isporuka ugostiteljske, kuhinjske i rashladne opreme za kupce u Kaću i Sirigu, Srbija

17 - 06 - 2024

Isporuka ugostiteljske, kuhinjske i rashladne opreme za kupce u Kaću i Sirigu, Srbija

Isporuka ugostiteljske, kuhinjske i rashladne opreme za kupce u Kaću i Sirigu, Srbija


Isporuka ugostiteljske, kuhinjske i rashladne opreme za kupce u Kaću i Sirigu, Srbija

Isporuka ugostiteljske, kuhinjske i rashladne opreme za kupce u Kaću i Sirigu, Srbija

Delivery of meat processing machinery for a customer from Jordan

17 - 06 - 2024

Delivery of meat processing machinery for a customer from Jordan

Isporuka mašina za preradu mesa za kupca iz Jordana


Delivery of meat processing machinery for a customer from Jordan

Delivery of meat processing machinery for a customer from Jordan


Isporuka mašina za preradu mesa za kupca iz Jordana

Delivery of meat processing machinery for a customer from Jordan

Delivery Sind kettle for baking minced meat, boiling and melting fat for a customer in Greece

14 - 06 - 2024

Delivery Sind kettle for baking minced meat, boiling and melting fat for a customer in Greece

Isporuka Sind kazana za pečenje mlevenog mesa, kuvanje i topljenje masti za kupca u GrčkojDelivery Sind kettle for baking minced meat, boiling and melting fat for a customer in Greece


Isporuka ugostiteljske opreme za kupce iz Beograda i Braničeva, Srbija

12 - 06 - 2024

Isporuka ugostiteljske opreme za kupce iz Beograda i Braničeva, Srbija

Isporuka ugostiteljske opreme za kupce iz Beograda i Braničeva, Srbija

Puštanje u rad pekarske linije SIND kod kupca u Zrenjaninu, Srbija

11 - 06 - 2024

Puštanje u rad pekarske linije SIND kod kupca u Zrenjaninu, Srbija

Puštanje u rad pekarske linije SIND kod kupca u Zrenjaninu, Srbija


Puštanje u rad pekarske linije SIND kod kupca u Zrenjaninu, Srbija

Puštanje u rad pekarske linije SIND kod kupca u Zrenjaninu, Srbija


Puštanje u rad pekarske linije SIND kod kupca u Zrenjaninu, Srbija

Puštanje u rad pekarske linije SIND kod kupca u Zrenjaninu, Srbija


Puštanje u rad pekarske linije SIND kod kupca u Zrenjaninu, Srbija

Puštanje u rad pekarske linije SIND kod kupca u Zrenjaninu, Srbija

Delivery Sind kettle for baking minced meat, boiling and melting fat for a customer in Greece

07 - 06 - 2024

Delivery Sind kettle for baking minced meat, boiling and melting fat for a customer in Greece

Isporuka Sind kazana za pečenje mlevenog mesa, kuvanje i topljenje masti za kupca u Grčkoj


Delivery Sind kettle for baking minced meat, boiling and melting fat for a customer in Greece

Isporuka Sind kazana za pečenje mlevenog mesa, kuvanje i topljenje masti za kupca u GrčkojDelivery Sind kettle for baking minced meat, boiling and melting fat for a customer in Greece


Isporuka pekarske i ugostiteljske opreme za kupca iz Zrenjanina, Srbija

06 - 06 - 2024

Isporuka pekarske i ugostiteljske opreme za kupca iz Zrenjanina, Srbija

Delivery of bakery and catering equipment for a customer from Zrenjanin, Serbia


Isporuka pekarske i ugostiteljske opreme za kupca iz Zrenjanina, Srbija

Delivery of bakery and catering equipment for a customer from Zrenjanin, Serbia


Isporuka pekarske i ugostiteljske opreme za kupca iz Zrenjanina, Srbija

Delivery of bakery and catering equipment for a customer from Zrenjanin, SerbiaIsporuka pekarske i ugostiteljske opreme za kupca iz Zrenjanina, Srbija


Delivery of Laska WWR 130 2X grinder with mixer and elevator for a customer in Spain

05 - 06 - 2024

Delivery of Laska WWR 130 2X grinder with mixer and elevator for a customer in Spain

Delivery of Laska WWR 130 2X grinder with mixer and elevator for a customer in Spain


Isporuka Laska WWR 130 2X volf sa mešalicom i liftom za kupca u Španiji

Isporuka Laska WWR 130 2X volf sa mešalicom i liftom za kupca u Španiji

Delivery of a clipping machine for a customer in Poland

04 - 06 - 2024

Delivery of a clipping machine for a customer in Poland

Delivery of a clipping machine for a customer in PolandIsporuka klipserice za kupca u Poljskoj


Delivery Hass David 200 pig dehairing machine with associated tank for customer from Russia

03 - 06 - 2024

Delivery Hass David 200 pig dehairing machine with associated tank for customer from Russia

Delivery Hass David 200 pig dehairing machine with associated tank for customer from Russia


Isporuka Hass David 200 mašina za šurenje svinja sa pripadajućim rezervoarom za kupca iz Rusije

Isporuka Hass David 200 mašina za šurenje svinja sa pripadajućim rezervoarom za kupca iz Rusije

Isporuka mašina sa remonta za Industriju Mesa Đurđević

29 - 05 - 2024

Isporuka mašina sa remonta za Industriju Mesa Đurđević, Srbija

Isporuka mašina sa remonta za Industriju Mesa Đurđević, SrbijaDelivery of overhauled machines for the Meat Industry Djurdjevic, Serbia


Isporuka mašine za ljuštenje krompira za kupca iz Beograda, Srbija

28 - 05 - 2024

Isporuka mašine za ljuštenje krompira za kupca iz Beograda, Srbija

Isporuka mašine za ljuštenje krompira za kupca iz Beograda, Srbija


Delivery of a potato peeling machine for a customer from Belgrade, Serbia

Delivery of a potato peeling machine for a customer from Belgrade, Serbia

Delivery of Gunther PI 26 Injector for a customer in Kuwait

27 - 05 - 2024

Delivery of Gunther PI 26 Injector for a customer in Kuwait

Delivery of Gunther PI 26 Injector for a customer in Kuwait


Isporuka Gunther PI 26 injektora za kupca u Kuvajtu

Isporuka Gunther PI 26 injektora za kupca u Kuvajtu

Isporuka Bizerba A404 automatska mesoreznica za kupca iz Niša

20 - 05 - 2024

Isporuka Bizerba A404 automatska mesoreznica za kupca iz Niša

Isporuka Bizerba A404 automatska mesoreznica za kupca iz Niša


Delivery of Bizerba Cutting Machine A404 for a customer from Nis

Delivery of Bizerba Cutting Machine A404 for a customer from Nis

Delivery of a Seydelmann AG 160 B Grinder for a customer from Spain

17 - 05 - 2024

Delivery of a Seydelmann AG 160 B Grinder for a customer from Spain

Delivery of a Seydelmann AG 160 B Grinder for a customer from SpainDelivery of a Seydelmann AG 160 B Grinder for a customer from Spain


Delivery of bakery equipment to a customer from Croatia

07 - 05 - 2024

Delivery of bakery equipment to a customer from Croatia

Delivery of bakery equipment to a customer from Croatia


Isporuka pekarske opreme kupcu iz Hrvatske

Isporuka pekarske opreme kupcu iz Hrvatske

Delivery of vacuum filler Vemag HP 10 C for a customer from Turkey

29 - 04 - 2024

Delivery of vacuum filler Vemag HP 10 C for a customer from Turkey

Delivery of vacuum filler Vemag HP 10 C for a customer from Turkey


Isporuka vakum punilice Vemag HP 10 C za kupca iz Turske

Isporuka vakum punilice Vemag HP 10 C za kupca iz Turske

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Ugrinovaca

29 - 04 - 2024

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Ugrinovaca

Isporuka pekarske opreme za kupca iz UgrinovacaDelivery of bakery equipment for a customer from Ugrinovci


Delivery of vacuum filler Vemag HP 10 C for a customer from Turkey

29 - 04 - 2024

Delivery of vacuum filler Vemag HP 10 C for a customer from Turkey

Delivery of vacuum filler Vemag HP 10 C for a customer from Turkey


Isporuka vakum punilice Vemag HP 10 C za kupca iz Turske

Isporuka vakum punilice Vemag HP 10 C za kupca iz Turske

Delivery of meat processing machinery for a customer from Jordan

23 - 04 - 2024

Delivery of meat processing machinery for a customer from Jordan

Delivery of meat processing machinery for a customer from Jordan


Isporuka mašina za preradu mesa za kupca iz Jordana

Isporuka mašina za preradu mesa za kupca iz Jordana

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Arilja

22 - 04 - 2024


Isporuka pekarske opreme za kupca iz Arilja


Isporuka pekarske i ugostiteljske opreme za kupca iz Svilajnca

22 - 04 - 2024


Isporuka pekarske i ugostiteljske opreme za kupca iz Svilajnca


Unloading Fessmann smoking and cooking chamber

22 - 04 - 2024

Istovar Fessmann pušnica

Delivery of Linde H30T gas forklift for Cerade Sekulic

22 - 03 - 2024

Isporuka viljuškara na plin Linde H30T za Cerade Sekulić

Isporuka viljuškara na plin Linde H30T za Cerade Sekulić


Isporuka viljuškara na plin Linde H30T za Cerade Sekulić

Isporuka viljuškara na plin Linde H30T za Cerade Sekulić

Delivery of a Rational 20 combi-oven for a customer from Jagodina, Serbia

12 - 03 - 2024


Isporuka kombinovane peći Rational 20 za kupca iz Jagodine, Srbija


Delivery of a meat dicer to a customer from Kac, Serbia

06 - 03 - 2024

Isporuka mašine za sečenje mesa kupcu iz Kaća, Srbija

Delivery of a meat dicer to a customer from Kac, Serbia

Delivery of bakery machines to a customer from Tesnj, Bosnia and Herzegovina

22 - 02 - 2024

Delivery of bakery machines to a customer from Tesnj, Bosnia and Herzegovina

Delivery of bakery machines to a customer from Tesnj, Bosnia and Herzegovina


Isporuka pekarskih mašina kupcu iz Tešnja, Bosna i Hercegovina

Isporuka pekarskih mašina kupcu iz Tešnja, Bosna i Hercegovina

Delivery of Sind Vacuum Tumbler for a customer from Croatia

21 - 02 - 2024

Delivery of Sind Vacuum Tumbler for a customer from Croatia

Delivery of Sind Vacuum Tumbler for a customer from Croatia


Delivery of Sind Vacuum Tumbler for a customer from Croatia

Isporuka Sind Vakum Tamblera za kupca iz Hrvatske


Isporuka Sind Vakum Tamblera za kupca iz Hrvatske

Isporuka Sind Vakum Tamblera za kupca iz Hrvatske

Delivery of bakery equipment for a customer from Serbia

20 - 02 - 2024

Isporuka pekarske opreme za kupca iz Srbije

Delivery of bakery equipment for a customer from Serbia

Delivery of meat processing machines to a customer from Croatia

13 - 02 - 2024

Delivery of meat processing machines to a customer from Croatia

Delivery of meat processing machines to a customer from Croatia


Isporuka mašina za preradu mesa kupcu iz Hrvatske

Isporuka mašina za preradu mesa kupcu iz Hrvatske


Isporuka mašina za preradu mesa kupcu iz Hrvatske


Delivery of Meat Grinder for customer from Germany

12 - 02 - 2024

Delivery of Meat Grinder for customer from Germany

Delivery of Meat Grinder for customer from GermanyDelivery of Meat Grinder for customer from Germany


Delivery Handtmann Vacuum Filler VF 300 for customer in North Macedonia

08 - 02 - 2024

Isporuka Handtmann Vacuum Filler VF 300 za kupca iz Severne Makedonije

Isporuka Handtmann Vacuum Filler VF 300 za kupca iz Severne Makedonije


Delivery Handtmann Vacuum Filler VF 300 for customer in North Macedonia

Delivery Handtmann Vacuum Filler VF 300 for customer in North Macedonia

Delivery of bakery and catering equipment for a customer from Bosnia and Herzegovina

06 - 02 - 2024

Isporuka pekarske i ugostiteljske opreme za kupca iz Bosne i Hercegovine

Isporuka pekarske i ugostiteljske opreme za kupca iz Bosne i Hercegovine


Delivery of bakery and catering equipment for a customer from Bosnia and Herzegovina

Delivery of bakery and catering equipment for a customer from Bosnia and Herzegovina

Delivery of machinery for the meat industry to a customer from Canada

06 - 02 - 2024

Delivery of machinery for the meat industry to a customer from Canada

Delivery of machinery for the meat industry to a customer from Canada


Isporuka mašina za mesnu industriju kupcu iz Kanade

Isporuka mašina za mesnu industriju kupcu iz Kanade

Delivery of meat machines to Tajikistan

05 - 02 - 2024

Delivery of meat machines to Tajikistan

Delivery of meat machines to Tajikistan


Isporuka mesarskih mašina za Tadžikistan

Isporuka mesarskih mašina za Tadžikistan

Delivery of a Linda H40T gas forklift to a customer from Lukicevo

24 - 01 - 2024

Isporuka Linde H40T plinskog viljuškara kupcu iz Lukićeva, Srbija

Delivery of a Linda H40T gas forklift to a customer from Lukicevo, Serbia

Delivery of a Seydelmann GW 300 to a customer in Madrid, Spain

19 - 01 - 2024

Delivery of a Seydelmann GW 300 to a customer in Madrid, Spain

Delivery of a Seydelmann GW 300 to a customer in Madrid, SpainIsporuka Seydelmann GW 300 za kupca iz Madrida, Španija


Delivery of catering equipment to a customer from Belgrade, Serbia

16 - 01 - 2024

Delivery of catering equipment to a customer from Belgrade, Serbia

Delivery of catering equipment to a customer from Belgrade, SerbiaIsporuka ugostiteljske opreme kupcu iz Beograda, Srbija


Delivery of a vacuum tumbler for a customer from Budapest, Hungary

12 - 01 - 2024

Delivery of a vacuum tumbler for a customer from Budapest, Hungary

Isporuka vakum tambler za kupca iz Budimpešte, Mađarska


Delivery of a vacuum tumbler for a customer from Budapest, Hungary

Isporuka vakum tambler za kupca iz Budimpešte, Mađarska

Delivery of Smoke Chamber and Frozen Meat Block Cutter to customer from Dubai, UAE

03 - 01 - 2024

Delivery of Smoke Chamber and Frozen Meat Block Cutter to customer from Dubai, UAE

Isporuka pušnice i giljotine kupcu iz Dubaija, UAE


Delivery of Smoke Chamber and Frozen Meat Block Cutter to customer from Dubai, UAE

Isporuka pušnice i giljotine kupcu iz Dubaija, UAE

NEWS 2023

Novosti 2023


NEWS 2023 - Click